Spalanie drewna

Drewno jest energią, która ciągle rośnie i jest pożyteczna bez szkody dla środowiska w cyklu natury. Ponieważ przy spalaniu drewna zbyt wiele dwutlenku węgla jest uwalnianego do atmosfery, jaki on zgromadził przedtem jako drzewo. Ażeby zobaczyć szczegółowo cykl, klikną Państwo na obrazek po prawej stronie.

Jednakże istnieje kilka punktów, które należy uwzględnić podczas spalania biomasy np.: powinny być chronione wszystkie rodzaje drewna przed ich zastosowaniem w piecu kaflowym 2-3 lata przed wilgotnością i dobrze wentylowane składowane. Warunkiem dobrego spalania drewna jest ilość spalanego powietrza. Dlatego dla dobrego spalania powinien być zawsze podany nadmiar powietrza.

Jak się powinno prawidłowo ogrzewać drewnem, wyjaśniamy szczegółowo w naszej broszurze oraz w filmie „„Das 1×1 des Feuerns“ (To jest 1×1 palenia).

 

Zobacz broszurę 1x1_des_feuerns.